Какво научихме от международната седмица, посветена на енергийната бедност

София, 14 април 2023

Действията за справяне с енергийната бедност са от жизненоважно значение: въпреки че достъпът до чиста енергия на достъпни цени е ключова цел за устойчиво развитие, около 3 милиарда души в света нямат достъп до съвременни източници на енергия за готвене, отопление или охлаждане на домовете си. В края на февруари второто издание на Международната седмица за борба с енергийната бедност (IEPAW) събра различни заинтересовани страни в областта на енергийната бедност. Какво научихме. Какво научихме.
САС Център за устойчиви жилища с публикация по проект JUSTEM

София, 10 февруари 2023

САС Центърът за устойчиви жилища с публикация за това, че  #JUSTEM се появява в точния момент на фона на сътресенията в процеса на справедлив енергиен преход в Европа. Проектът и ще се превърне в жива лаборатория за прилагане на устойчиви подходи, които да дадат възможност на хората от въглищните региони да участват активно в ускорените трансформации и стратегиите за намаляване на енергийната бедност. Публикация.
Нова публикация по проект JUSTEM

София, 24 януари 2023

Трансформацията на полския град Катовице - от град на минното дело и тежката индустрия в град на бъдещето. Кои са европейските вълищни региони в преход? Какво означава "справедлив преход"? Какви крайни срокове за поетапно закриване на въглищните мощности са заявили европейските държави? За всичко това можете да прочетете в статията на д-р Диана Зюсер - координатор на проект #JUSTEM. 


Седем европейски държави се обединяват за справедлив енергиен преход на регионите, в които властват въглищата

София, 22 декември 2022

В #SilesianMuseum в Катовице, Полша, стартирахме проекта #JUSTEM, финансиран по програма #EULifeСобщение за пресата.
САС Център за устойчиви жилища започва работа по изпълнението на проект JUSTEM

София, 1 ноември 2022

САС Център за устойчиви жилища започва работа по изпълнението на проект JUSTEM - JUStice in Transition and Empowerment against energy poverty (Справедливост на прехода и овластяване на гражданите срещу енергийната бедност), финансиран от програма LIFE на ЕК. Проектът е насочен към изграждането на регионален капацитет и включването на гражданите в разработването на регионалните планове в областта на енергетиката и климата, за да се улесни създаването на политики и планирането на справедлив преход чрез увеличаване на използването на устойчиви енергийни решения.
Национална среща на заинтересованите страни за България

Sofia, 2 февруари 2022

CAC Център за устойчиви жилища организира финалната среща на заинтересованите страни за обсъждане на резултатите за България от проучването на Institute for European Energy and Climate Policy за въздействието на политиките за декарбонизиране на жилищните сгради върху енергийната бедност в Южна, Централна и Източна Европа и стратегии за смекчаване, финансирано от Европейската фондация за климата. 

САС Център за устойчиви жилища се присъединява към съвместна декларация

София, 20 декември 2021

САС Център за устойчиви жилища се присъединява към декларацията на 13 неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти, които предлагат 13 незабавни законодателни, финансови, технически и комуникационни мерки запромяна и активизиране на националната политика в сградния сектор, като заявяват готовност за подкрепа за детайлното им разработване и прилагане.


Нов доклад за състоянието на енергийната бедност в България

София, 1 март 2021

В рамките на POWERPOOR проекта по програма Horizon 2020 на ЕС беше изготвен доклад за състоянието на енергийната бедност в страната Bulgaria. Baseline Assessment Report от екип на българския партньор Софийска енергийна агенция - СОФЕНА с автори инж. д-р Здравко Георгиев, д-р Елеонора Гайдарова и инж. д-р Надя Николова.


САС Център за устойчиви жилища се включва в Комитета за подкрепа на проекта POWERPOOR  

София, 25 февруари 2021

Проектът POWERPOOR е насочен към създаването на програми за подкрепа на енергийно бедни граждани и прилагането на алтернативни финансови модели за намаляване на енергийната бедност в България. Участниците в Комитета за подкрепа ще имат задачата да допринасят за изпълнението на дейностите и разпространението на резултатите от проекта. 


CAC Център за устойчиви жилища участва в IV Национален жилищен форум

София, 27 януари 2021

IV Национален жилищен форум "Преодоляване на жилищната и енергийна бедност - предпоставка за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие", организиран от Хабитат България и коалиция "Достоен дом", е посветен на преодоляването на жилищната и енергийна бедност в България.  


САС се присъединява към Habitat for Humanity и партньорските организации в цяла Европа и подкрепя петицията ПРОМЕНИ ЧИСЛАТА! Нека спрем жилищната криза. #home4all


САС участва в III Национален жилищен форум

София, 9-10 април 2020

Третият национален жилищен форум е организиран от Хабитат България и фондация С.Е.Г.А. и е посветен на жилищните политика и обновяването на бедните квартали.


Председателят на УС на САС участва в Китай-ЕС Симпозиум за устойчива и зелена урбанизация в Джонгшан

Джонгшан, 21-22 ноември 2017

Китайската академия за социални науки CASS и Joint Programming Initiative JPI Urban Europe организираха симпозиум за учени и експерти в областта на градското развитие. Събитието се проведе в Zhongshan през периода 21-22 ноември 2017 г. Целта на събитието бе да се създадат партньорства за бъдещи научноизследователски и развойни дейности. Над 20 презентации и групови дискусии изработиха теми, обхващащи зеленото градско развитие, икономическия растеж на градовете, транспорта в градските конгломерации и интелигентните градове. Презентацията на д-р Елеонора Гайдарова се фокусира върху практиките на сътредничество за съвместна работа по инициативи за устойчиво градско развитие и как различните заинтересовани страни могат да обединят усилията си с оглед обществения интерес и интегрирани подходи към градското планиране.

Представяне на Доклад за състоянието на градската среда на централната градска част на гр. София

София, 4 октомври 2017

В зала 5 на Столична община беше представен докладът за състоянието на градската среда на централната градска част на гр. София. Докладът е факт благодарение на едногодишната съвместна работа с екипа на датския урбанист проф. Ян Геел, който ще консултира Столична община в създаването на стратегия за развитие на публичните пространства в градския център.

САС участва в откриването на обновения блок на сдрежението на собственици „Ладовица 56” Перник, 27 септември 2017

На 27 септември 2017 г. се състоя откриването на обновения блок на сдружението на собственици „Ладовица 56” в гр. Перник. Петнадесететажният блок е обновен в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и постига клас „Б” на енергийно потребление. Сдружението на собствениците „Ладовица 56” участва активно в целия процес на енергийно обновяване, като допринася и със собствени средства за облагородяване на около блоковото пространство.


САС участва в IX Балтийска жилищна конференция

Талин, 14 септември 2017

Деветата балтийска жилищна конференция се провежда на 14 септември 2017 г. и се превръща в пространство за обсъждане на най-добрите практики в ЕС за подобряване на условията на обитаване. Целта на конференцията е да засили сътрудничеството между жилищните организации от ЕС, Украйна и Беларус. Събитието се провежда под егидата на естонското председателство на Съвета на Европейския съюз. Конференцията се организира от Естонския съюз на кооперативните жилищни асоциации в сътрудничество с HOUSING EUROPE - Федерацията за обществени, кооперативни и социални жилища. Презентацията на CAC "Енергийно обновяване на жилищата за устойчива жизнена среда" обобщава процеса на енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради в България.


САС се включва в COST Акция "Енергийна бедност в Европа"

София, юли 2017

COST Акция "Енергийна бедност в Европа" има за цел да трансформира степента и дълбочината на знанията за енергийната бедност в Европа. Тя генерира стъпаловидна промяна в начина, по който енергийната бедност се теоретизира, открива и решава чрез създаване на мултидисциплинарно сътрудничество в няколко области, в които енергийната бедност се разглежда отделно до днес - проучвания в областта на енергетийната ефективност и жилищната политика, икономиката, социологията и политическите науки.


САС става член на Коалиция "Достоен дом" 

София, ноември 2014

Коалиция за подобряване на жилищните условия в България "Достоен дом" е неформално обединение на равнопоставени организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България.

САС се включва в  - глобална интердисциплинарна мрежа за жилищни изследвания и обучение

София, 10 септември 2013

На 1 октомври 2013 г. започва своята дейност OIKOnet, глобална интердисциплинарна мрежа за жилищни изследвания и обучение, чиято цел е създаването на международна платформа за сътрудничество при изследването на съвременното жилище от интердисциплинарна и глобална перспектива.


Проект 3E-HOUSES - приложение и резултати

София, 10 май 2013

Цел на проекта 3E Houses e съкращаване на разходите за енергия и вода в жилищните сгради от социален тип чрез използване на “умни” измерителни  устройства, инсталирани в
сградите. Подаването на  данни до крайните потребители в жилищата се осъществява чрез жична и безжична връзка. Чрез тези устройства обитателите могат да получават  в реално време през цялото денонощие данни за своето потребление и това ги кара да оптимизират своето поведение. В рамките на проекта се осъществяват се два пилотни проекта – инсталации на “умни” измерителни уреди в жилищни сгради, последвани от два проекта – реплики на първоначалните такива, където са на основата на анализ на резултатите в първите инсталации са избегнати появилите се проблеми в началото.


Международен семинар "Финансиране на енергийната ефективност: практическо ръководство за политиците"

Брюксел, 6 ноември 2012

E3G (www.e3g.org) в сътрудничество с BPIE (www.buildingsdata.eu) организира международен семинар на тема "Финансиране на енергийната ефективност: практическо ръководство за политиците". Той се проведе на 6 ноември 2012 в Постоянното представителство на Кипър в Брюксел. Семинарът разгледа някои от най-иновативните и мащабни финансови инструменти, разработени до момента и оцени предизвикателствата при осигуряване на различни източници на финансиране (публични и частни) за инвестиции в енергийната ефективност. България бе представена с опита на БЖА и САС в разработването на проектни инициативи в отговор на националните цели за енергийна ефективност, както и в подкрепа на ролята, която националните правителства могат да играят в създаване на благоприятна среда за инвестиции.


Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”

София, 1 юли 2012

Проектът BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Проектът обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма „Регионално развитие“ възлиза на 50 млн. лв. Конкретен бенефициент е дирекция „Жилищна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост.


CAC участва в национална конференция "Инструменти за местно устойчиво енергийно развитие"

София, 9 май 2012

Конференцията беше организирана от Софийска енергийна агенция СОФЕНА в голямата зала на Софийска община. В рамките на конференцията бяха изнесени доклади на теми, свързани с устойчивото енергийно развитие на местно ниво, оценка на сградния фонд и възможностите за неговото обновяване, енергиен мениджмънт, обучение, участие на гражданите и други актуални въпроси. Бяха проведени две паралелни сесии – едната беше посветена на изработването на политики за преминаване към сгради с близки до нулевото потребление на енергия и представянето на приложен софтуер за одитиране на сгради и обучение, а другата – на технически решения за интелигентно управление на централното топлоснабдяване на сгради.


Международна конференция за достъпни социални жилища в Армения

Ереван, 22 март 2012

Първата международна конференция за достъпни социални жилища беше организирана от Социална жилищна фондация и Национална асоциация за социални жилища в рамките на проект MATRA. В конференцията участваха жилищни експерти от Холандия, Армения, България, Румъния и Черна гора. България беше представена от Българска жилищна асоциация.


МРРБ открива тръжната документация по обществена поръчка за избор на проектни мениджъри 

София, 24 февруари 2012

Публикувана е тръжна документация по обществена поръчка с предмет: Избор на проектни мениджъри по проект „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” в рамките на ОП "Регионално развитие 2007-2013".


САС започна пректическата реализацията на проекта ICE-WISH

София, 17 ноември 2011

САС идентифицира пилотна сграда за осъществяването на проекта ICE-WISH.


CAC подпомага обновяването на жилищни сгради в Район Оборище

София, 19 октомври 2011

CAC подпомага успешното енергийно ефективно обновяване на жилищни сгради в Район Оборище като работи с местната общност и сдруженията на собственици в реновираните сгради.

CAC участва в координационна партньорска среща

Букурещ, 24-25 март 2011

На срещата присъстваха Woonbron жилищна корпорация, Нидерландия, HAL Habitat, Румъния, Социална жилищна фондация, Армения, Българска жилищна асоциация и Съюзът на асоциациите на собственици, България. На срещата бяха обсъдени въпросите, свързани с въвеждането на социалните жилищни организации в България, Румъния и Армения, представляването и защитата на интересите на сдруженията на собственици в България и Румъния, институционалното развитие на САС в сътрудничество с HAL Habitat, управлението на жилищните сгради в режим на етажна собственост и обучителните програми за управителни на сдружения на собственици.


CAC подкрепя широко мащабното обнавяване на жилищните сгради

София, 8-11 февруари 2011

CAC подкрепя проекта SHELTER, който се съсредоточава върху създаването на подходящ мащаб на процесите на жилищно обновяване в България посредством анализа на съществуващите обновителни дейности в съчетание с откриването на пречките за процеса и създаването на работещи модели, приложими към мащаба на бъдещи обновителни дейности. Проектът SHELTER ще допринесе чрез съгласуването на законовите и институционалните характеристики и изисквания на различви национални и ЕС програми и инструменти и накрая, чрез укрепване на сътрудничеството между участниците в процеса.

CАС участва в национален семинар за професионалистите в строителната индустрия

София, 26 януари 2011

Националният семинар е организиран от Агенцията за енергийна ефективност. Основна тема на работната програма е да се обсъди предприемането на мерки за намаляването на CO2 при обновяването на жилищни сгради с различен тип собственост. Акцентът е върху премахването на основните трудности пред собствениците на жилища по отношение на достъпа до надежден професионален доставчик и строител на съвременни енергийно ефективни просукти и услуги.


САС участва в международен ESCO семинар

София, 11 юни 2010

Основна тема на международната работна среща, организирана от Българска жилищна асоциация при участието на експерти от Франция, Великобритания, Италия и България е финансирането на енергийно ефективното обновяване на масовото жилище, както и обосноваността на прилагането на ESCO договори при проекти за жилищно обновяване.


CAC участва в LenvA обучение

София, 6 март 2010

Холандската консултантска фирма LenvA организира сесия за изграждане на капацитет по основните фактори за успех при кандидатстването за грантове и субсидии от ЕС зо проекти по градска регенерация. Обучителните сесии се фокусираха допълнително върху организацията и управлението на програми и проекти за градска регенерация, както и върху създаването на активно гражданско участие на обитателите от съседските общности в процеса на градска регенерация.


CAC участва в национален семинар "Бъдещето на масовото жилище в България"

София, 5 март 2010

Българска жилищна асоциация в сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира национален семинар с международно участие, който има за главна тема енергийно ефективното обновяване и поддръжка на съществуващите жилищни сгради в режим на етажна собственост, както и възможностите за създаване на социален жилищен фонд в България. Експертите от холандската жилищна корпорация Woonbron представиха дългогодишната си традиция и опит опит в областта на социалните жилища и в сутредничество с Българска жилищна асоциация анализираха предпоставките за създаването на социална жилищна организация в България като основен доставчик на наемни социални жилища.

The closing ceremony of the Urban Regeneration Project at Sofia Municipality - Oborishte District

Sofia, 16 December 2009

The official closing ceremony of the project The Making, Implementation and Execution of an Urban Regeneration Plan took place on 18 December 2009 at Sofia Municipality – Oborishte District. The meeting was hosted by Ms. Penka Armenkova, Mayor of Oborishte District, and was attended by representatives of the Dutch housing corporation Woonbron, the Bulgarian Housing Association, the Union of Homeowners’ Associations in Bulgaria, the Residents’ Platform EcoCulture and the members of the project team. The elaborated Plan for Urban Regeneration of the pilot housing estate Poduene Centre (quarter 166) was presented to the Mayor of Oborishte District who expressed the political commitment to proceed further the implementation and execution of the plan.

For more information click here 

CAC participates in working meeting at the Minsitry of Regional Development and Public Works

Sofia, 9 December 2009

A working group for solving the existing problems in the national housing policy and the energy efficiency in housing will be established in January 2010 at the Ministry of Regional Development and Public Works. This was announced during the working meeting on the topic of ‘Quality performance of housing renovation projects aimed to increase their energy efficiency’.

For more information click here

Establishment of the National Platform Power House Bulgaria

Sofia, December 2009

The Union of Homeowners' Associations participates as a member of the National Platform Power House Bulgaria aimed to to meet the need for coordinated action to tackle the urgent issue of introduction of energy saving measures in residential sector.

For more information: click here


First two buildings are approved under EBRD project

Sofia, November 2009

Two condominiums in Sofia (18, KBojikov Street) and Pazardzik (19, DDebelianov) are approved for financing under REECL project line of EBRD for collective renovation.

For more information click here 


CAC participates in public discussion 'Neighbourhoods on the Edge' within Sofia Architecture Week

Sofia, 4 November 2009

After the end of communism the plattenbau city suburbs of Bulgaria turned into a laboratory for the transformation from a centralised state system to an often wild capitalism. The confrontation between private interest (capitalism) and public space (communism) led to a different way of functioning of Bulgaria’s suburbs. The private initiative that appeared subsequently seemed odd to these suburbs, especially to the wide open green spaces that they provided in abundance. City planning from communist times seems inappropriate for today’s conditions, it suffers the irresponsibility of its inhabitants. Ideas are needed to breathe new life to the city concrete suburbs. Proposal are necessary to suggest new ways of use of the buildings, the shared utilities, the balconies, the parking and open spaces. 

 

Energy Globe Awards 2009

Sofia, September 2009

The Bulgarian Housing Association has been awarded with the National Globe Award '09 for the achievements in the project Energy Efficient Renovation of Condominium Buildings. In the framework of the project it was created the first homeowners' association in Bulgaria that was aimed to guarantee the successful management of the renovated building and became a co-founder of the Union of Homeowners' Associations.

For more information click here


CAC participates in the elaboration of the Unified National Code for Renovation of Buildings

Sofia, July 2009

САС was assigned to participate in the creation of the Unified National Code for Renovation of Buildings. The handbook will contain a system of norms, rules and procedures for the regulation and management of the process for the integrated renovation of buildings in accordance with the national housing policy.

 

CAC participates in a working meeting 'Energy Efficiency in Condominium Buildings'

Sofia, 27 May 2009

CAC participates in a working meeting ‘Energy Efficiency in Condominium Buildings’, which is organized by Black See Regional Energy Center, Sofia Energy Agency and Bulgarian Housing Association.

 

CAC is involved in the establishment of a National Platform for Energy Efficiency

Sofia, May 2009

The Union of Homeowners’ Associations is actively involved as a cofounder in the establishment of the National Platform for Energy Efficiency in the Housing Sector, which is realized within the framework of the international project Power House Europe financed under the program Intelligent Energy Europe of the European Commission.

For more information click here


САС supports the establishment of the Residents' Platform "Ecocultura"

Sofia, 11 May 2009

In the framework of the project "The Making, Implementation and Execution of an Urban Regeneration Plan" the Union of Homeowners' Associations supported the establishment of a Residents' Platform "Ecocultura" which is a pioneer civil society initiative for the active involvement of residents from Oborishte District in the preparation of an urban regeneration plan.

For more information click here


CAC participates in a Round Table 'PROs and CONTRAs the Partial Housing Renovation'

Sofia, 7 April 2009

The Union of Homeowners’ Associations has participated in a Round Table ‘PROs and CONTRAs the Partial Housing Renovation’ initiated by the Association for Renovation of Multifamily Buildings in order to discuss the necessary integrated actions to support the process of the large scale renovation of condominium buildings summarized in the adopted common declaration.


CAC participates in EBRD project

Sofia, 3 February 2009

The Union of Homeowners' Associations is involved in the implementation of the EBRD project ‘Assistance with the instigation of refurbishment of multi-storey condominium buildings’ that is aimed to support the owners of condominium apartments to renovate their buildings with subsidized loans.

For more information click here


Adoption of the new Condominium Law

Sofia, 26 January 2009

The new Condominium Law was adopted by the Parliament of Republic of Bulgaria and published in the State Gazette in its issue No. 6 from 23 January 2009. The law regulates the establishment and overall functioning of the homeowners’ associations as well as the process of management and maintenance of existing and newly built condominiums.

For more information click here


Urban Regeneration in Bulgaria

Sofia, 18 December 2008

The Union of Homeowners’ Associations has started its participation in the implementation of the project “The Making, Implementation and Execution of an Urban Regeneration Plan” in cooperation with the Dutch housing association Woonbron, the Bulgarian Housing Association and Oborishte District of Sofia Municipality.

For more information click here


National Round Table 'Two years later'

Sofia, 30 November 2007

The annual National Round Table ‘Two years later’ of the Union of Homeowners’ Associations in Bulgaria took place on 30 November 2007 in Sofia. The event focussed on the need for improvement of the collaboration between different stakeholders in the complex process of the housing renovation and urban regeneration in Bulgaria.

For more information click here


Urban Regeneration in Romania

Bucharest, 1-2 November 2007

A delegation from the Union of Homeowners' Associations in Bulgaria participated in the International Seminar that was organised by the League of Homeowners Associations Habitat in cooperation Woonbron and Foundation Housing +. The seminar was part of the implementation of a MATRA project.

For more information click here


International Study Visit to the Johannesburg Housing Company

Johannesburg, 21-27 October 2007

For more information click here


Preparation of the first pannel building for renovation

Sofia, May 2007

After the completion of the overall preparation in creating homeowners’ association, training on housing renovation and issuing energy audit, CAC is in procedure of providing targeted financing for the renovation of this panel condominium building.


Participation of CAC in IV Baltic Housing Conference

Tallinn, 19 April 2007

For more information click here


Participation of CAC in CECODHAS conference Social Housing - A Tool for Social Cohesion

Brussels, 2 February 2007

For more information click here


Meeting with Habitat for Humanity Foundation

Sofia, 30 January 2007

Both parties discussed the opportunities for future cooperation in the field of housing renovation for handicapped people as well as the capacity of CAC to support the work on the institutional development of homeowners associations and the necessary trainings of homeowners.


First energy audit of panel apartment building in Bulgaria

Sofia, 12 January 2007

For more information click here


New assistant of САС

Sofia, 7 January 2007

Since the beginning of Januray CAC has a new assistant who is going to work with homeowners and homeowners associations within the frame of the approved three years woring program.


Approved budget for housing renovation subsidies

Sofia, December 2006

National Parliament has approved budget of three million lev for subsidies to support the implementation of pilot project under the already started National Housing Renovation Program in Republic of Bulgaria.


Continuation of cooperation

Sofia, November 2006

For more information click here


Successful finalization of MATRA project

Sofia, 30 October 2006

Housing+ Foundation in cooperation with the Dutch housing associations Woondrecht and de Nieuwe Unie and the Bulgarian Housing Association successfully finalized the work on the project Sustainable Housing Management in Bulgaria. Improving the Capacity of Homeowners Associations of Multi-family Apartment Buildings’ financed by MATRA Program of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.


Approved Working Program of CAC

Sofia, 27 October 2006

For more information click here


Residents University 2006

Birmingham, 13-16 September 2006

The information is already published click here


The National Housing Renovation Program in Republic of Bulgaria has started

Sofia, 21 July 2006

For more information click here


Visit of delegation from Residents for Regeneration - Europe (R4R)

Sofia, 28-30 June 2006

The results from the visit are already published click here


Dissemination seminar

Varna, 23 June 2006

The results from the seminar are already published click here


Working visit to the Netherlands

Rotterdam-Dordrecht-the Hague, 26-30 April 2006

The results from the visit are already published click here


Public discussion on the Draft Condominium Law

National round table

Sofia, 22 February 2006

The results from the National round table are already published click here


Renovation and sustainable management of condominium housing buildings

Role of homeowners and homeowners associations

Sofia, 17-18 November 2005

Reports and proceedings from the seminar are already published click here


Back to top

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия