САС Център за устойчиви жилища


Адрес за контакти: ул. "Париж" 7, 1000 София


Телефон: +359 2 983 12 00


Е-mail: cac.unionbg@gmail.com


LinkedIn | Facebook | Twitter
Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия