Програми за обучение

 

à     Управление, поддръжка и обновяване на жилищните сгради в режим на етажна собственост

 

Обучението по програмата "Управление, поддръжка и обновяване на сгради в етажна собственост" се състои от тематични модули, които въвеждат дефиницията, предимствата и задълженията на сдруженията на собственици, тяхното организиране и структура. Програмата разглежда нуждата и правилата за създаването и функционирането на сдруженията на собственици. Основен тематичен модул представя същността и видовете поддръжка на собствеността, както и видовете текущи разходи. Програмата за обучение показва значението на дългосрочния финансов план, както и методите за неговото изработване. Разгледани са видовете конфликти в сдружението на собствениците, както и подходите за справянето с тях. Програмата включва информация за енергийната ефективност на жилищните сгради - предимства, обвързаност с инвестициите и енергоефективните мерки. Обстойно е представено настоящото жилищно и строително законодателство в България и необходимостта от промени. Отделено е внимание на инструментите за субсидиране на обновяването на жилищните сгради.

 

 

Downlowd:

     Програма за обучение
Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия