Част 2     Законова рамка за сдруженията на собственици в България 

 

Високата обществена значимост на сдруженията на собственици в България определя необходимостта от съвременна, адекватна на съществуващите условия и добре работеща законова основа, която е най-сериозната предпоставка за създаването, развитието и функционирането на тези сдружения. Законовата рамка регулира организационните и финансови аспекти на процеса на обновяване, поддръжка и управление на жилищния фонд в България. Същевременно, тя определя механизмите и източниците за съществуващите и бъдещи субсидии за сдруженията на собственици.

 

Download this chapter 

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия