Част 9     Създаване на правила за привеждане в действие

 

При етажната собственост съществува относително „ограничаване” на индивидуалната собственост, породено от наличието на общо притежавани части на сградата, които се ползват равнопоставено от всички. В този смисъл особено важно става регулирането на това живеене в съобщност, за да се осигури запазването на индивидуалните интереси на всички членове на сдружението, да не се допуска ощетяването на определени индивидуални интереси за сметка на други, както и да се защити общият интерес. Това изключително трудно равновесие може да се постигне с помощта на създаването на вътрешен правилник на сдружението, който да регулира отношенията вътре в общността. Този правилник обаче би останал само кух документ ако не се включат и определени правила за неговото привеждане в действие.

 

Download this chapter 

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия