Обществено обсъждане на Проектозакона за етажната собственост

 

Национална кръгла маса

22 Февруари 2006

София, България

 

Тази кръгла маса беше организирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България в сътрудничество с Българска жилищна асоциация в рамките на проекта по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Кралство Холандия "Устойчиво управление на жилищата в България. Укрепване ролята на сдруженията на собственици". Основна цел на дискусията беше подпомагането и ускоряването на процеса по създаването и приемането на Закона за етажната собственост, който би подкрепил развитието, укрепването и функционирането на сдруженията на собственици в България в техните усилия за подобряване на жилищните условия и среда на обитаване.

 

 

Download:

     Доклад от Националната кръгла маса
Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия