Част 8     Комуникации

 

Целенасочено прилаганата комуникационна програма на всяко сдружение на собственици подпомага създаването на дух на съобщност, който е една от предпоставките за успешното развитие и функциониране на сдружението. Управителните органи на сдружението на собственици препоръчително разработват и грижливо прилагат тази комуникационна програма, познавайки същността на комуникацията вътре в общността от собственици, както значението на различните видове комуникация и ефекта от тяхното използване в ежедневното общуване с членовете на сдружението от собственици.

 

Download this chapter 

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия