Саниране и устойчиво управление на сгради в етажна собственост

Роля на собствениците и на сдруженията от собственици

 

Международен семинар

17-18 Ноември 2005

София, България

 

Този семинар беше организиран в рамките на проект по програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Холандия, осъществяван от Фондация Housing+ в съдействие с холандските жилищни асоциации Woondrecht и dе Nieuwe Unie и Българска жилищна асоциация. Проектът е съгласуван с Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България. Работната група за източната Европа на CECODHAS, организация обединяваща европейските социални жилищни институции, подпомага организацията на семинара. Работната група проведе своята редовна есенна среща за първи път в София на 16 ноември 2005 г., непосредствено преди международния семинар.

 

Сградите в етажна собственост представляват голям дял от жилищния фонд в България и в повечето нови и бъдещи държави членки на Европейския съюз. По време на конференцията на министрите по жилищна политика на страните членки на  Европейския съюз, която беше проведена през март 2005 в Прага, г-жа Сибила Декер, министър на жилищната политика на Холандия, призова към размяна на информация и сътрудничество между страните участнички за подобряване ежедневното и дългосрочно управление на жилищния фонд. Този семинар отговаря на този призив като улеснява обмяната на опит между българските представители на местната и централната власт, неправителствени организации, експерти и практици в областта на жилищната политика с техните партньори в новите и бъдещи държави членки на Европейския съюз. Присъстваха експерти от социални жилищни институции в Холандия, Франция, Германия, Великобритания, САЩ, Чешка Република, Унгария, Естония, Литва, Румъния, Украйна и Армения.

    

Семинарът бе най-голямото международно събитие в областта на жилищната политика в България в последните години. Той се откри на 17 ноември 2005 г. в присъствието на посланика на Кралство Холандия г-н Willem van Ee и Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Калин Рогачев. Темите на пленарните сесии и работни групи бяха:

     • ­Правна уредба и политика, касаеща сдруженията от собственици в многоетажни жилищни сгради;
     • ­Механизми за финансиране и осъществяване на проекти за реконструкция/саниране на жилищни сгради;
     • ­Преструктуриране на жилищните комплекси и повишаване на потребителската и пазарна стойност на притежаваните от собствениците имоти;

   

Семинарът разгледа тези теми с цел иницииране и финансиране на реални проекти за обновление на сградния фонд с оглед на Националната програма за обнавяване на жилищни сгради при участие на общините, сдруженията от собственици на жилища в тези сгради и частни институции. Дискусията имаше за цел да идентифицира и разпространи положителни примери на  публично-частно партньорство, приложими към обновяване и успешно управление многоетажни сгради в режим на етажна собственост и прилежащите им територии.

 

 

 

 

Download:

 

back to top

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия