Сътрудничество с арменската Фондация за социални жилища

 

Фондацията за социални жилища в Армения е неправителствена организация, която има за цел осигурява достъпни и добре поддържани жилища за групи с ниски до средни доходи в Армения. Главният подход за постигането на тази задача е чрез създаването на финансово устойчива социална жилищна организация в Армения, която да строи и поддържа достъпни жилища за групи с ниски и средни доходи.

 

От 2010 г. Съюзът на асоциациите на собственици в България (CAC) е в близко сътрудничество с арменската Фондация за социални жилища с оглед да обедини усилията си в областта на строителството и поддръжката на достъпни жилища. В последните години въпросите, свързани със строителството и поддръжката на достъпни жилища обедини професионалните усилия и сътрудничеството между румънската Федерация на сдруженията на собственици Habitat League, арменската Фондация за социални жилища, Българска жилищна асоциация и Съюза на асоциациите на собственици в България с подкрепата на холандската жилищна корпорация Woonbron.

 
Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия