Посещение на делегация от R4R-Europe

 

28-30 юни 2006

София, България

 

Residents for Regeneration Europe (R4R) е организация на обитателите в многоетажни жилищни сгради от страни, членки на Европейския съюз. В резултат на международната дейност на Съюза на асоциациите на собственици (САС) с Residents for Regeneration Europe (R4R) беше проявен интерес от тяхна страна да посетят България, за да проучат възможностите за подпомагане организирането на обитателите на жилищните комплекси за по-добро поддържане на сградите в етажна собственост и повишаване на качеството на средата на обитаване, както и за установяване на контакти с община София. Делегацията от R4R посети България в периода от 28 до 30 юни 2006 г. Беше проведена официална среща с г-жа Ирина Савина, Заместник-кмет на община София. На срещата бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество. Делегацията от R4R се срещна с управителния съвет на САС и направи посещения на проекти на сдружения на собственици.

 
Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия