В подкрепа на достъпните, включващи и климатично неутрални жилища 

 

Съюзът на асоциациите на собственици (CAC) е неправителствена организация, която има за цел да насърчава развитието на достъпни, приобщаващи и неутрални по отношение на климата жилища и да подпомага усилията на асоциациите на собственици и на други ключови участници за постигане на високо качество на обитаване. Създаването на организацията през 2006 г. се осъществява с подкрепата на програма MATRA на правителството на Нидерландия. САС Центърът за устойчиви жилища е изследователският хъб, който подпомага управлението и обновяването на жилищата чрез набор от консултантски услуги и изградена система за пренос на знания и програми за обучение по отношение на качеството и устойчивостта на застроената среда с акцент върху подобряването на енергийните характеристики и намаляването на енергийната бедност по време на целия жизнен цикъл на жилищната сграда. Организацията поддържа изследователска платформа и мрежа от експерти в областта на жилищното развитие и енергийната ефективност в подкрепа на собствениците на жилища да поемат активна роля в процеса на управление и обновяване на техните домове по достъпен и устойчив начин като част от прехода към чиста енергия. САС Центърът за устойчиви жилища има за цел да развива капацитета на обитателите да се идентифицират с мястото в по-широкия контекст на постигане на високоефективна и здравословна застроена среда, която е от първостепенно значение както за хората, така и за планетата.Намаляване на енергийната бедност чрез включване на гражданите в прехода към по-зелено бъдеще


САС Център за устойчиви жилища участва в изпълнението на проекта JUSTEM, финансиран по програма LIFE на Европейската комисия. Проектът JUSTEM стартира в критичен момент: въпреки че възобновяемите енергийни източници биха могли да доведат до значителни икономии на разходи и нетни социални ползи, някои държави-членки на ЕС призовават за по-плавен отказ от въглищата, за да се компенсира недостигът на изкопаем газ (и високите цени на енергията). Въпреки това само чистата енергия може да поддържа по-безопасен климат и да сложи край на кризите: възобновяемата енергия понижава цените на енергията и намалява зависимостта от изкопаемите горива, а по-ефективните домакинства намаляват риска от енергийна бедност. JUSTEM се появява в подходящия момент на фона на сътресенията в процеса на справедлив енергиен преход в Европа. Проектът ще се превърне в жива лаборатория за прилагане на устойчиви подходи за овластяване на гражданите от въглищните региони да участват активно в протичащите ускорени трансформации и стратегии за намаляване на енергийната бедност.Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия