Партньори на САС

 

За постигането на своите цели CAC работи в тясно сътрудничество с организации, които подкрепят развитието на жилищната политика, ценностите и принципите на гражданското общество в България:

 

 
Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия