Сътрудничество с холандската жилищна асоциация Woonbron

 

От няколко години холандската жилищна асоциация Woonbron е установила работни отношения с български организации в областта на жилищната политика. Продължаването на това сътрудничество е подкрепено в рамките на МАТРА проекта "Устойчиво управление на жилищата в България. Укрепване ролята на сдруженията на собственици". В резултат на този проект инициативна група от собственици на жилища, сдружения на собственици и жилищни експерти създава Съюза на асоциациите на собственици (САС). През април 2006 УС на CAC заедно с представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са на работно посещение в Холандия. Програмата показва опита на холандските жилищни асоциации в поддръжката, управлението и обновяването на жилищата в режим на етажна собственост. На 27 април 2006 е подписана декларация за сътрудничество между холандската жилищна асоциация Woonbron и Съюза на асоциациите на собственици. Очакваните резултати са свързани с институционалното укрепване на CAC да обединява и защитава сдруженията на собственици за постигане на високо качество на средата на обитаване, да събира и разпространява необходимата информация и обучение с оглед устойчивата поддръжка, управление и обновяване на жилищата в България.

     В началото на ноември 2006 започна проект за институционалното укрепване на САС в рамките на подписаната през пролетта декларация за сътрудничество, който цели да подпомогне успешното осъществяване на приетата работна програма на САС за периода 2006-2008.

 

 

Download:

     Декларация за сътрудничествоСтраницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия