Увод

 

Сдруженията на собственици в България предстои да се превърнат в основни субекти на отговорното управление и поддръжка на жилищата в режим на етажна собственост. Те са призвани да преобърнат съществуващата представа, че собствеността е съпроводена само с права. Сдруженията на собственици са субектите, които трябва да обединят индивидуалните усилия за поемането на отговорностите, свързани с това да притежаваш. Този наръчник се обръща към онези, които обединяват своите усилия и заявяват намерението си да се грижат истински за домовете си като част от общата за всички среда на обитаване. Наръчникът на сдруженията на собственици в България е съставен на принципа на отвореност към тези, за които е написан. Всяко отделно сдружение би могло да намери необходимата информация, която да използва като основа за творческо прилагане в зависимост от конкретните условия, специфичните характеристики и поставените цели. Опитът, постигнат в преодоляването на проблемите, ще се превърне в онзи коректив, който ще дописва този наръчник, ще го допълва с нови знания, проверени във времето.

 

Download this chapter 

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия