Помощният пулт на САС очаква вашите запитвания за професионална подкрепа

 

Помощният пулт се обръща към всички настоящи и бъдещи сдружения на собственици в България, за да поставят своите проблеми или да задават въпросите си към екипа от професионалисти на САС. Тук ще бъдат публикувани отговорите след сериозно проучване и задълбочена консултация.

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия