Вестникът на CAC 'Моят дом'

 

Вестник на CAC като независима неправителствена професионална организация има за цел да информира настоящите и бъдещи сдружения на собственици, да формира виждания относно съвременните подходи в жилищното развитие, да обучава за предстоящите законови и финансови инструменти, свързани с жилищата, да подкрепя активното социално поведение, да подпомага общите усилия за подобряване на средата на обитаване, както и да улеснява предаването на успешни национални и международни практики. Особено внимание се обръща на енергийната ефективност при функционирането и обновяването на българските жилища в многофамилни сгради.
Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия