Сътрудничество с румънската Федерация на сдруженията на собственици Habitat League 

 

Румънската федерация на сдруженията на собственици (HAL-Habitat) е неправителствена федерация на сдруженията на собствениците и наемателите на жилища в сгради в режим на етажна собственост. Главна цел на HAL-Habitat да пази и защитава правата и интересите на сдруженията на собствениците и наемателите на жилища в отношенията им с публични и частни организации, юридически и физически лица. HAL-Habitat е участвал в редица проекти за сътрудничество с централните и местните власти (министрества, общински власти, полицейски управления, агенции и доставчици на жилищни услуги). Одновната задача е да се подпомогнат добрите отношения между гражданите и официалните власти на основата на принципите на равнопоставеност.

 

От 2007 г. Съюзът на асоциациите на собственици (САС) поддържа и развивива сътрудничеството с румънската Федерация на сдруженията на собственици Habitat League. Двете организации споделятBoth organizations actively shares knowledge and experiences as well as good practices information in the field of community development and homeowners’ associations’ involvement in the overall process of housing renovation and maintenance.

 

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия