Национална кръгла маса 'Две години по-късно'

 

30 ноември 2007

София, България

 

На 30 ноември 2007 г. Съюзът на асоциациите на собственици проведе Национална кръгла маса с международно участие ‘Две години по-късно’, посветена на развитието на дейностите по енергийно ефективното обновяване и управление на многоетажните жилищни сгради и преструктуриране на жилищните комплекси през последните две години след семинара от 2005 г. Участваха представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, Агенция за енергийна ефективност, представители на местната власт в България, жилищни организации от Холандия и Германия, български неправителствени организации, международни финансови институции, както и сдружения на собственици. Националната кръгла маса ‘Две години по-късно’ обсъди начините за подобряване на сътрудничеството между различните участници в процеса на взимане на решенията относно управлението и обновяването на жилищните сгради в етажна собственост с оглед ефективното реализиране на Националната програма за обновяване на жилищни сгради в Република България и изпълнението на операция ‘Жилищна политика’ от първи приоритет на Оперативна програма ‘Регионално развитие 2007-2013’ на българското правителство. Годишното събитие на Съюза на асоциациите на собственици в България бе подчинено на мисията на организацията да подпомага създаването и успешното функциониране на сдруженията на собствениците на жилища в сгради в етажна собственост като активни субекти на тяхното енергийно ефективно обновяване и управление, на амбицията на САС да участва активно в процеса на устойчиво обновяване на градското пространство и среда на обитаване.

 

 

Download:

     Работна програма

     КомюникеСтраницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия