Работно посещение на основателите на САС

 

26-30 април 2006

Ротердам-Дордрехт-Хага, Холандия

 

Първото работно посещение в Холандия на основателите на Съюза на асоциациите на собственици в България (CAC) и на неговия Управителен съвет се проведе в края на месец април 2006 г. в рамките на проекта по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Кралство Холандия "Устойчиво управление на жилищата. Укрепване ролята на сдруженията на собственици". Участниците от българска страна бяха запознати с опита на холандските жилищни асоциации в областта на управлението, поддръжката и обновяването на жилищния фонд в режим на етажна собственост. По време на посещението бе подписана рамкова декларация за сътрудничество между холандската жилищна асоциация Woonbron и Съюза на асоциациите на собственици в България.

 Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия