Част 10     Професионална подкрепа и специализирани услуги

 

Професионалната подкрепа за сдруженията на собственици е особено необходима в този начален етап на създаване на тази нова организационна форма с ясно дефинирани цели да поеме отговорността за управлението и поддръжката на жилищната собственост. Необходим е набор от специализирани професионални услуги, които биха подпомогнали многостранния процес на формиране, развитие и устойчиво функциониране на сдруженията.

 

Download this chapter 

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия