Препоръки към проектозакона за етажната собственост

 

Прегледът на Проектозакона за етажната собственост е изготвен по искане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България със съдействието на Фондация Housing + и в сътрудничество с Българска жилищна асоциация. Прегледът обхваща въпросите, свързани с правата и задълженията при създаването на сдруженията на собственици, взимането на решения от сдруженията на собственици, поддръжката на общите части в сградите в етажна собственост и др. Прегледът се основава на анализа на експерти в областта на жилищната политика от Холандия, Румъния, Унгария и Гърция.

 

Download:

     Преглед и препоръки

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия