Проектът ICE-WISH

 

 

Основна цел на проекта

 

Основната цел на проекта ICE-WISH е намаляване на разхода на енергия и вода в социални жилищни сгради чрез наблюдение и управление на потреблението на енергия в реално време. Проектът се финансира от Европейската Комисия, Агенция за конкурентоспособност и иновации. В проекта участват 19 организации от страни-членки на Европейския съюз. В рамките на проекта в шест страни – Белгия, България, Дания, Франция, Германия и Гърция, са избрани пилотни жилищни сгради със социални жилища, в които се инсталират „умни устройства”, които отчитат и предават в реално време на потребителите  и  управлението на сградите информация за консумацията на енергия и вода. Философията на проекта е чрез използването на съвременни безжични електронни устройства за мониторинг да се подобри информираността за енергопотреблението на жилищните сгради и оттам, да се намали консумацията на енергия.

 

Съдържание на проекта

 

Обемът дейности, които проектът обхваща се отнасят до:

  1. Събира се информация за предишното потребление (последните 12 месеца) на енергия и вода в сградата;
  2. Монтира се необходимата апаратура за наблюдение и отчитане в избрани жилищни помещения, използвани от наемателите;
  3. Отчита се в реално време в (в продължение на няколко месеца) чрез сензори и допълнителни устройства към наличните измервателни уреди потреблението на енергия и вода, а също така и вътрешната температура в помещенията в характерни точки;
  4. Събраната информация се предава по безжичен път wi-fi до концентратор на данни (хъб), разположен на защитено място в сградата и се обработва чрез специален софтуер;
  5. Обработената информация се визуализира чрез интернет портал/ страница, така че управлението на сградата и обитателите/ наемателите на отчитаните жилища да имат достъп до нея по всяко време по максимално удобен начин и в резултат на това да оптимизират консумацията си;
  6. Сравняват се резултатите от потреблението на вода и енергия преди и след въвеждането на устройствата за наблюдение и контрол.

 

Принципна схема на оборудването за наблюдение

 

 

Пилотна сграда

 

Пилотната сграда на проекта ICE-WISH е реновирана жилищна сграда със социални наемни жилища, която е собственост на община Шумен. Разгърнатата застроена площ на сградата е 1250 кв.м., а общата отопляема площ е 900 кв.м.

 

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия