ІV Балтийска жилищна конференция

 

19 април 2007

Талин, Естония

 

През април 2007 г. Съюзът на асоциациите на собственици САС участва в ІV Балтийска жилищна конференция, организирана от Естонския съюз на кооперативните жилищни сдружения EKYL. Управлението и поддръжката на жилищните сгради в режим на етажна собственост, както и тяхното енергийно ефективно саниране, бяха сред основните теми на дискусия. Национални организации от Швеция, Финландия, Русия, България, Латвия и Естония обмениха своя опит в тази област. По време на конференцията г-н Пол Луи Марти, Президент на CECODHAS, обърна особено внимание на необходимостта от използването на европейските структурни фондове за изключително трудната задача, свързана с масовото обновяване на съществуващите жилищни сгради в новите страни-членки на Европейския съюз. CAC и EKYL постигнаха съгласие да укрепват и развиват институционалното си сътрудничество като национални организации на сдруженията на собственици в Естония и България.

 


Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия