Проектът "Захарна фабрика"

 

През 2004 г. в рамките на проект Управление и поддръжка на жилищния фонд в сгради с етажна собственост на Българска жилищна асоциация и холандските жилищни асоциации de Nieuwe Unie от Ротердам и Woondrecht от Дордрехт е извършена енергийноефективна реконструкция на сградата на блок № 10 в софийския квартал "Захарна фабрика". Реконструкцията включва ново архитектурно решение на таванския етаж, преустройване на съществуващите тавански помещения, оформяне на две нови тавански помещения и полагане на топлоизолация и хидроизолация на покрива и цялостно топлоизолиране на външните стени на сградата. В резултат от проекта и проведеното обновяване и цялостно топлоизолиране на сградата се постигат специфичните енергийни характеристики за отопление, БГВ и вентилатори и помпи, както и интегрираната енергийна характеристика, които отговарят на изискванията за сертификат А за енергийна ефективност, което определя блок 10, като високо енергийноефективна сграда. Сертификат А за енергийните характеристики на сградата е издаден на 06.06.2006 г. Така блок № 10 е първата съществуваща жилищна сграда в България, която е енергийно сертифицирана.

 

Download:

     Сравняване на енергийната ефективност на Блок №10 и Блок №11 в ж.к. Захарна фабрика, София

     Сертификат за енергийните характеристики на сграда категория А - Блок №10 в ж.к. Захарна фабрика, София

 

 

Проектът "Люлин"

 

В рамките на MATRA проекта ‘Устойчиво управление на жилищата в България. Укрепване ролята на сдруженията на собственици’ беше осъществено обследване за енергийна ефективност на панелен блок № 031 в столичния квартал Люлин. След приключване на енергийния одит сдружението на собствениците в пилотната панелна сграда кандидатства за заем от Фонда за енергийна ефективност с цел осъществяване саниране на жилищния блок в режим на етажна собственост.

 

Download:

     Обследване за енергийна ефективност на блок №031 в ж.к. "Люлин", София
Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия