В рамките на проекта ‘Подпомагане на колективното обновяване на многоетажни жилищни сгради' на Европейската банка за възстановяване и развитие Съюзът на асоциациите на собственици работи в сътрудничество с CAP SD Energy & Climate Consultants и Българска жилищна асоциация. Предоставената експертна помощ за осъществяване на мерки за енергийна ефективност в цели жилищни сгради с помощта на 30% субсидия върху взетия кредит за енергийна ефективност по проект REECL получават допълнително:

 

  • Консултантска помощ и информация за енергийната ефективност на тяхната сграда, за ползите от мерки за енергийна ефективност и спецификация на мерките за постигане на оптимални резултати при санирането на сградата;

 

  • Съдействие за провеждане и участие в допълнителни срещи със собственици от сградата за постигане на необходимия по-голям брой участници в проекта и получаване на субсидията в размер на 30% от взетите кредити;

 

  • Конструктивна експертиза с предписание на евентуалните необходими действия по саниране на сградата;

 

  • Изработване на технически проект за саниране на сградата с количествена сметка на строително-монтажните работи, които следва да се извършат по проекта;

 

  • Консултантска помощ относно текущите пазарни цени на необходимите строителни материали и услуги за извършване на санирането на сградата;

 

  • Консултантска помощ за избор на подходящ изпълнител на строително-монтажните работи и доставчик на енергоефективното оборудване;

 

  • Консултантска помощ при избора на финансираща банка, участваща в проекта REECL;

 

  • Консултантска помощ при съставянето на документите за кандидатстване за заем по проекта REECL и представянето им пред избраната банка – заемодател.

 

Собствениците на жилища в сгради, които са се възползвали от консултантската помощ и в резултат са сключили договори за кредит по проект REECL с някоя от участващите банки нямат ограничение за размера на ползваната субсидия, която съставлява 30% от взетия кредит.Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия