Национален пул от информационни инструменти 

 'Power House Europe източник на информация като спирала на знанието по пътя напред'

 

Националната платформа Power House България създаде национален информационен пул за всички членове на платформата, за да ги подпомогне в използването на събраната информация и източници в рамките на проекта Power House Europe.

 

Резултатите от направения задълбочен анализа на нуждите показаха необходимостта от информация за:

 • Нови технологии при пестенето на енергия
 • Енергийно ефективни техники за жилищно обновяване
 • Финансиращи възможности за енергийно ефективно обновяване на жилищата
 • Съответстващи на българския контекст добри практики и успешни проекти

 

Ключов за жилищната система в България е проблемът за гарантирането на интегриран подход към устойчивото енергийно ефективно обновяване на съществуващия жилищен фонд в режим на етажна собственост. Ето защо националните информационни инструменти засягат регулаторните, технологичните и финансовите аспекти на жилищното обновяване като процес.

 

 

Така настоящите нужди и приоритети определят и типа информационни източници, които всеки член на Националната платформа може свободно да използва с директен достъп до базата данни, която се съдържа на интернет страницата на проекта POWER HOUSE EUROPE. Тези източници са разделени в следните основни тематични групи:

 • Национални финансиращи програми и проекти,
 • Европейски и национални политики,
 • IEE и EC финансирани проекти.

 

Стратегията на ЕС като информационен инструмент:

Не намирате финансиране за обновяване на сградата? Проверили ли сте възможностите на европейските структурни фондове? Проверили ли сте какви заеми отпуска Европейската инвестиционна банка? Потърсете информация тук:

 • Използването на EU структурни фондове за енергийно ефективно обновяване на съществуващия жилищен фонд в България,
 • ELENA финансов инструмент на Европейската инвестиционна банка за подготовката на интегрирани проекти за енергийна ефективност,
 • JESSICCA програма за градско обновяване на Европейската инвестиционна банка.

 

IEE и EC финансирани проекти като информационен инструмент за жилищното обновяване като процес:

Как да преодолеете сериозните пречки в процеса на енергийно ефективно жилищно обновяване? Как да подкрепите процеса на взимане на решения за започване на проекти за енергийно ефективно обновяване на жилищата? Потърсете информация тук:

 • TACKOBST: Книга с препоръки, която идентифицира основните пречки пред енергийно ефективното жилищно обновяване в социалния жилищен сектор и препоръки за справяне с идентифицираните регулаторни, институционални, финансови и технически пречки,
 • DEMOHOUSE: Инструмент в подкрепа на взимането на решения за енергийно ефективно и устойчиво обновяване на жилищата.

 

IEE и EC финансирани проекти като информационен инструмент относно възможностите за финансиране на енергийно ефективното обновяване на жилищата:

Имате нужда от информация как се реализира успешно проект за енергийно ефективно обновяване на жилищните сгради? Искате да сравните различните съществуващи практики за финансиране на жилищното обновяване? Как да сглобите схемата на финансиране на проекта си за жилищно обновяване? Потърсете информация тук:

 • INOFIN: Примери за успешни обновителни проекти реализирани в Нидерландия, Чехия, Латвия, Полша и България
 • INOFIN: Преглед на практиките за финансиране на жилищното обновяване в Дания, Германия, Нидерландия, България, Чехия, Латвия, Полша и Словакия и описание на съответната регулаторна, институционална и финансова рамка
 • INOFIN: Насоки за финансиращи схеми за енергийно ефективно обновяване на социалните жилища в новите страни членки на ЕС, предназначени за взимащите решения на национално, регионално и местно равнище, както и за участниците на пазара, които могат да допринесат за започването и развитието на адаптирани финансови схеми за жилищния сектор с оглед на преобладаващите пречки

 

IEE и EC финансирани проекти като информационен инструмент относно новите технологии и техники за енергийно ефективното обновяване на жилищата:

Какви нови технологии и техники съществуват и можете да използване на вашия проект за обновяване на жилищната сграда? Как да постигнете устойчивост на техническите решения, които ще приложите във вашия проект за жилищно обновяване! Имате нужда да разгледате каталог на съществуващите технологии за енергийно ефективно обновяване на вашата сграда? Потърсете информация тук:

 • ROSH: Наръчник “Устойчиво обновяване на социалните жилища за архитекти, инженери и урбанисти”
 • ROSH: Набор от 10 демонстрационни проекти на устойчиво обновяване на социалните жилища
 • DEMOHOUSE: Каталог на добрите налични технологии за енергийно ефективно устойчиво обновяване на жилищата

 

Националните политики като информационен инструмент:

Съществува ли механизъм за субсидиране на енергийно ефективното обновяване на вашата жилищна сграда? Можете ли да използвате подкрепа от централната и местната власт и какви са начините за това? Има ли европейски програми, от които да се възползвате за обновяването на вашата сграда?

 

Национални проекти като информационен инструмент:

Има ли продължение програмата на Европейската банка за реконструкция и развитие, която подкрепя мерки за въвеждане на енергийната ефективност в дома? Има ли програма на ЕБРР за обновяване на жилищните сгради и какви са процедурите за включване? Каква подкрепа може да се получи по тези програми?

 • REECL 1 – реализиран в периода 2006-2010
 • REECL 2 – с начало през втората половина на 2011

Финансиращ инструмент със субсидиращ компонент на Европейската банка за реконструкция и развитие насочен към въвеждането на енергийно ефективното обновяване и поддръжка на жилищата.

 

back to top

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия