Управление и поддръжка на жилищния фонд в сгради в етажна собственост­

 

Първата изцяло обновена жилищна сграда в България блок 10 в софийския квартал „Захарна фабрика” е резултат от оъществяването на българо-холандския проект „Управление и поддръжка на жилищния фонд в сгради в етажна собственост”. Ключов момент за успешното му реализиране е ефективното взаимодействие между собствениците на жилища и консултантите-инвеститори Българска жилищна асоциация и холандските жилищни асоциации de Nieuwe Unie и Woondrecht. Целта на проекта е подобряването на управлението и поддръжката на съществуващите жилищни сгради в режим на етажна собственост чрез прилагане на ефективна организационна и финансова схема на обновяване и последващо управление от новосъздаденото сдружение на собственици. Водещ принцип на финансиране е изплащането на заема да се покрива в основната си част от постигнатите икономии в разходите за поддръжка след подобрената енергоефективност на сградата. Резултатите от извършеното топлоизолиране и обновяване са в повишаването на стандарта на обитаване, намаляването на енергийните разходи и облекчаването на бъдещата поддръжка. На 6 юни 2006 г. е издаден Сертификат за енергийните характеристики на сграда категория "А" и блок 10 става първата сертифицирана съществуваща жилищна сграда в България.

 

 

 

Download:

     Описание на проекта

     Брошура на проекта

 

back to top
Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия