Заключителен семинар

 

23 юни 2006

Варна, България

 

На 23 юни 2006 г. в гр. Варна се проведе заключителен семинар, на който холандските и българските участници в МАТРА проекта "Устойчиво управление на жилищата в България. Укрепване ролята на сдруженията на собственици" представиха резултатите от работата по проекта. Семинарът бе открит от г-н Кирил Йорданов, кмет на община Варна. Основна цел на семинара бе разпространението на опита от вече осъществени добри практики, както и обсъждането на възможностите за разширяване на териториалния обхват на дейностите, свързани с енергоефективното обновяване на съществуващите жилищни сгради и тяхното последващо устойчиво управление. На семинара бе представен новоучреденият Съюз на асоциациите на собственици в България (САС) с неговата мисия, цели и перспективи.

 

 

Download:

     Работна програма

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия