Устойчиво управление на жилищата в България

Укрепване ролята на сдруженията на собственици

 

Фондация Housing+в сътрудничество с холандските жилищни асоциации Woondrechtи de Nieuwe Unie' и Българска жилищна асоциация осъществяват проекта Устойчиво управление на жилищата в България. Укрепване ролята на сдруженията на собственици’, който е финансиран по програмата МАТРА на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия. Целите на проекта са свързани с подобряването на управлението на многоетажните жилищни сгради в България с помощта на съществуващото опит и знания и в сътрудничество със специализирани холандски организации. Ключовата целева група на проекта са собствениците на жилища, сдруженията на собственици в многоетажни жилищни сгради, както и потенциални техни обединения. В допълнение по проекта се работи с общините, с фирми за енергийна ефективност и поддръжка, както и с правителството на национално равнище. По проекта вече са осъществени множество обучения на собственици на жилища и техните сдружения. Разработени са нови подходи за организиране и финансиране на проекти по саниране, които допринасят за подобряването на енергийната ефективност на жилищните сгради. През ноември 2005 г. В рамките на проекта беше проведен международен семинар по саниране на жилищния фонд и неговото последващо устойчиво управление и поддръжка като беше представен и опитът на други страни от централна и източна Европа. През февруари 2006 беше инициирана и национална кръгла маса, на която беше проведено обществено обсъждане на новия Проектозакон за етажната собственост. Един от основните резултати от проекта беше създаването на Съюза на асоциациите на собственици в България (САС), който беше представен като цели и мисия на заключителния семинар, организиран в тясно сътрудничество с община Варна.


Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия