Градско обновяване в Румъния

Ролята на правителството, гражданското общество и икономическите субекти

 

1-2 ноември 2007

Букурещ, Румъния

 

Делегация от Съюза на асоциациите на собственици (CAC) беше поканена да участва в международния семинар, който беше организиран от Лигата на асоциациите на собственици 'Habitat' в сътрудничество с жилищната корпорация 'Woonbron' и Фондация 'Housing+'. Семинарът е част от осъшествяването на проект по програмата MATRA на холандското правителство. Международният семинар разглежда градското обновяване в Румъния като процес на ревитализиране на градските части с общите усилия на общините, собствениците на жилища и техните сдружения и др. Неговата цел е да се подобрят условията на обитаване, да се повиши качиството на социалната среда и да укрепне местната икономика. Градското обновяване в Румъния ще бъде едно от най-големите предизвикателства през идващите десетилетия. То ще бъде невъзможно без включването на собствениците на жилища и техните сдружения, както и на останалите участници в този процес от гражданското общество и местната икономика като финансисти и предприемачи. Целите на семинара бяха да се повиши заинтересоваността на участниците в процеса на градско обновяване в Румъния, да се даде форум за обмяна на опит между Холандия и други страни, както и да се посочат основните пречки за процеса на ефективно и устойчиво градско обновяване.

 

Download:

     Working program of the International seminar

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия