Партньори

 

За постигането на своите цели Съюзът на асоциациите на собственици в България (CAC) работи в тясно сътрудничество с организации, които подкрепят развитието на жилищната политика, ценностите и принципите на гражданското общество в България. Сред основните партньори на сдружението са:

 

 

Тази страница се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Правителството на Кралство Холандия