През м. януари 2016 г. САС се включи в COST Aкция "Градове, ориентирани към хората в богат на информация свят", която координира интердисциплинарна мрежа от експерти, които изследват съгласуването на хардуера’ (технологични сензори, инфраструктура и т.н.) и софтуера (управлението, подпомагани от информацията решения и т.н.) на града, обърнат към нуждите на хората, за да промотира благосъстояние, добро здраве и устойчиво използване на ресурсите в разгрърната консултативна рамка, ориентирана към хората за икономическо, социално и политическо развитие.

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия