Управителен съвет на CAC

 

  • Елеонора Гайдарова, Председател на Управителния съвет
  • Славка Атанасова, Член на Управителния съвет
  • Димчо Станев, Член на Управителния съвет

 

Тази страница се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Правителството на Кралство Холандия