В подкрепа на достъпните, включващи и климатично неутрални жилища  

 

Сдружение CAC е неправителствена нестопанска организация и има за цел да насърчава развитието на включващи и климатично неутрални жилища и да подкрепя усилията на асоциациите на собственици в многофамилни жилищни сгради за постигане на високо качество на обитаване и жизнена среда. Създаването на САС през 2006 г. се осъществява с подкрепата на програма MATRA на правителството на Нидерландия. САС Център за устойчиви жилища помага на асоциациите на собственици да управляват и обновяват домовете си чрез изградена система за пренос на знания и обучение по отношение на качеството и устойчивостта на застроената среда с акцент върху енергийната ефективност през целия жизнен цикъл на сградата. Организацията поддържа силна изследователска платформа и мрежа от експерти по жилищно развитие, оценка на поведението на собствениците на жилища и подпомагане на асоциациите на собственици за постигане на висок стандарт на средата на обитаване като активни партньори в комплексния процес на устойчивото управление и обновяване на техните домове. CAC Центърът за устойчиви жилища развива капацитета на обитателите да се идентифицират с мястото и да допринасят активно за качеството на градската среда и услугите, които тя предоставя.


Проект JUSTEM  

Страницата на САС се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия