САС Център за устойчиви жилища


Адрес за контакти: ул. "Париж" 7, 1000 София


Телефон/факс: +359 2 983 12 00


Е-mail: cac.unionbg@gmail.com

 

www.cac-bg.orghttps://www.facebook.com/CAC.SustainableHousinghttps://twitter.com/CAC_bg

Тази страница се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Правителството на Кралство Холандия