Приложение 2     Вътрешен правилник

 

В това приложение са представени два примерни варианта за Правилник за реда и управлението на етежната собствост на сдружението на собственици на основата на многогодишния холандски опит.

 

Download this annex 

Тази страница се поддържа с подкрепата на програма MATRA на Правителството на Кралство Холандия